Jotvingių premija

  
Jotvingių premija – pagrindinis Poetinio Druskininkų rudens apdovanojimas. Ją 1985 metais įsteigė Sigitas Geda. Šią premiją už geriausią metų knygą ar publikaciją skiria komitetas, kurį sudaro visi ankstesni Lietuvoje gyvenantys šios premijos laureatai, o teikia Druskininkų savivaldybė ir, nuo 1998 metų, Lietuvos Kultūros ministerija. 
   Sovietiniais laikais 10 rublių dydžio S.Gedos premija oficialių apdovanojimų fone buvo malonus pripažinimo ženklas tiems, kurie negalėjo nė sapnuoti anos valstybės malonių. 1990 metais S.Geda sutiko susieti Jotvingių premiją su Poetiniu Druskininkų rudeniu.Jotvingių premijos komitetas

SKELBIASI

iki 2007 rugsėjo 15 d. priimąs kandidatūrų 2007 metų Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijoms gauti siūlymus.
Jotvingių premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą (skaičiuojant nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito); Jaunojo jotvingio premija skiriama už geriausią jauno autoriaus (iki 35 metų amžiaus imtinai) originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus (skaičiuojant nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito). 
Paraiškas teikti kandidatūras turi teisę leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.
Paraiškoje turi būti nurodytas knygos autorius, pavadinimas, leidykla, išleidimo (Copyright) metai, ISBN. Siūlant kandidatą jaunojo jotvingio premijai reikia nurodyti jo gimimo metus.
Paraiškas siųsti adresu: Jotvingių premijos komitetui. „Literatūros ir meno“ redakcija, Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius.

Vladas Braziūnas,
Jotvingių komiteto pirmininkas

Vilnius, 2007 m. rugpjūčio 20 d.

 
- Jotvingių premijos laureatai -

1985 - Kornelijus Platelis
1986 - Vytautas P.Bložė
1987 - Bronius Kutavičius
1988 - Alfonsas Nyka-Niliūnas
1989 - Kazys Bradūnas
1990 - Henrikas Čigriejus
1991 - Henrikas Nagys
1992 - Donaldas Kajokas
1993 - Knuts Skujenieks
1994 - Sigitas Geda
1995 - Sigitas Parulskis
1996 - Marijus Šidlauskas-Jonaitis
1997 - Antanas A.Jonynas
1998 - Marcelijus Martinaitis
1999 - Nijolė Miliauskaitė
2000 - Alfonsas Bukontas
2001 – Jonas Strielkūnas
2002 – Jonas Zdanys
2003 – Vladas Braziūnas
2004 – Stasys Jonauskas
2005 – Tomas Venclova
2006 – Kęstutis Navakas
2007 – Almis Grybauskas


- Jaunojo jotvingio premijos laureatai -

1998 - Darius Šimonis
1999 - Gintaras Bleizgys
2000 - Gintaras Beresnevičius
2001 – Tomas S. Butkus
2002 – Gytis Norvilas
2003 – Agnė Žagrakalytė
2004 – Donatas Petrošius
2005 – Sonata Paliulytė
2006 – Vytautas Dekšnys
2007 – Benediktas Januševičius
 
| Istorija | Laureatai | Darbai | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall