1994 metų 
Jotvingių premijos laureatas 

Sigitas Geda

Šiaudų vežimas

Tie žodžiai saulei leidžiant, ta griūtis
užklumpa tarsi mergą neviltis
o saldžios kriaušių žydinčių lavinos
kvailė savaip nuo girto berno ginas
tačiau savaip gražu ir prapultis
laimingas Dantė pragaran išėjęs
o tu lig šiol šiam cirke sukinėjies
tik retsykiais sublyksi toluma
žmogystos lankstos ne šiame pasauly
kai atsibunda klykianti burna
monetos smulkios byrančios iš saujos
kažkas iš Diurerio?.. šėtono apsuptis
palaiminimas fariziejų duotas
gražuolė miega ant karštos krūties
nejučiomis jai užkrenta akuotas
saldus gyvenimas ir baigiasi giesmė
tai ko dar graužtis? juk visus nuteis
teisuolis tas kurio netgi nebuvo
prapuolė bernas ir merga pražuvo
vieni akuotai... šiaude kur esmė?
• •

 
- Jotvingių premijos laureatai -

1985 - Kornelijus Platelis
1986 - Vytautas P.Bložė
1987 - Bronius Kutavičius
1988 - Alfonsas Nyka-Niliūnas
1989 - Kazys Bradūnas
1990 - Henrikas Čigriejus
1991 - Henrikas Nagys
1992 - Donaldas Kajokas
1993 - Knuts Skujenieks
1994 - Sigitas Geda
1995 - Sigitas Parulskis
1996 - Marijus Šidlauskas-Jonaitis
1997 - Antanas A.Jonynas
1998 - Marcelijus Martinaitis
1999 - Nijolė Miliauskaitė
2000 - Alfonsas Bukontas


- PDR premija už poetinį debiutą -

1998 - Darius Šimonis
1999 - Gintaras Bleizgys
 
PDR '2000 | Istorija | Laureatai | Darbai | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall ' 2000