1998 metų 
Jotvingių premijos laureatas 

Marcelijus Martinaitis

Nuorašai

Eilėraščius nusirašinėju nuo anksčiau parašytų,
nuo fotografijų, nuo savo gyvenimo,
nusirašinėju nuo vandenų, nuo dangaus,
nuo medžio lapų. 

Nusirašinėju nuo bokštų, šventovių,
nuo giesmynų, nuo mirusiųjų,
nuo iškelto Viešpaties piršto. 

Nusirašinėju nuo to, ką liečiau,
nuo lūpų, krūtų, nuo prisiminimų,
laiškų, gražių užmirštų niekniekių,
nuo segių, apyrankių. 

Nusirašinėju nuo paukščių, nuo gyvulių, 
kuriuos glosčiau, šėriau, mušiau, 
nuo peilio kriaunų, nuo kraujo, 
pasiliejusio asloj. 

Nusirašinėju nuo automatų, 
kulkosvaidžio rankenų,
nuo žaizdų, nuo gaisraviečių, 
nuo tuščių puslapių, nuo to, 
kas buvo neparašyta. 
Paukščių takas

Laukai pakeitė šukuosenas. 
Už miškų, karevinėse
graudžios naujokų dainos
apie brangią tėvynę ir mylimą. 

Po žvaigždėmis
trumpai pakirptose ražienose
stoviu kaip užmirštas dalgis –
po rugiapjūtės. 

Lyg turėčiau kažkur išvykti, 
būti apkaltintas ar ištremtas. 

Tas atsisveikinimas rudenį su tuo, 
kur esi ir kur visada liksi,
kai tokie gervių verksmai naktį
Paukščių take –
palieka mus Lietuva,
sparnuota. 

Jie žiemą praleis dausose,
prie šiltų vandenų. 
Paukščiai – jie dar prisimena
iš kur kažkada atkeliavom:
į ten juos kas rudenį išveda Paukščių taku 
mūsų protėvių vėlės. 

O likti per daug man, 
per daug spalio naktį žvaigždžių. 
Kas metai po jom esi vis mažesnis, 
lyg užmirštas ant kažkieno didelio delno – 
kad tiktai nesugniaužtų.
• •

 
- Jotvingių premijos laureatai -

1985 - Kornelijus Platelis
1986 - Vytautas P.Bložė
1987 - Bronius Kutavičius
1988 - Alfonsas Nyka-Niliūnas
1989 - Kazys Bradūnas
1990 - Henrikas Čigriejus
1991 - Henrikas Nagys
1992 - Donaldas Kajokas
1993 - Knuts Skujenieks
1994 - Sigitas Geda
1995 - Sigitas Parulskis
1996 - Marijus Šidlauskas-Jonaitis
1997 - Antanas A.Jonynas
1998 - Marcelijus Martinaitis
1999 - Nijolė Miliauskaitė
2000 - Alfonsas Bukontas


- PDR premija už poetinį debiutą -

1998 - Darius Šimonis
1999 - Gintaras Bleizgys
 
PDR '2000 | Istorija | Laureatai | Darbai | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall ' 2000