XIX TARPTAUTINIS LITERATŪROS FESTIVALIS
 POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2008


Šio Poetinio Druskininkų rudens tema: Poezija: pasivaikščiojimai po Orbis Tertius ar žingsniai realybės link?

Apie tikrovės, tiksliau apie jos atspindžio mūsų sąmonėse realumą pradėta klausinėti jau be galo seniai. Radikaliau tai daryta Rytuose ir senovės Graikijoje. Vėliau Vakarų kultūrose dominavusios istoristinės religijos tarsi nepaliko tokiems klausimams vietos. (Adomas, gavęs leidimą įvardyti pasaulio daiktus ir net krimstelėjęs Pažinimo medžio vaisiaus, regis, nesusimąstė apie demiurginę šio veiksmo prigimtį, bent jau Biblija to neakcentuoja, – verčiau nutarė pasirūpinti įpėdiniais.) Dabartiniais visuotinio kultūrinio sinkretizmo laikais šis klausimas skamba vis garsiau. Vieni klausia ir bando sau atsakyti senoviškai, filosofiškai, kiti nesukdami galvos keliasi į kokį nors Antrąjį gyvenimą, (pvz. http://secondlife.com/), kur užsiima verslu, politikuoja, linksminasi, žodžiu, toliau žaidžia kasdienio, neidentifikuoto gyvenimo žaidimus. Šios ir panašių svetainių kūrėjai pastaruosius tarsi ramina, duodami suprasti, kad egzistuoja Pirmasis, tikrasis, gyvenimas, taip patenkindami seną mūsų poreikį dėl nieko nesijaudinti.
Žinoma, pojūčių registruojamas pasaulis egzistuoja. Jam apibūdinti turime daug priemonių nuo kalbos iki mokslinių tyrimų, bet visi šie apibūdinimai priklauso nuo mūsų jutimų organų fiziologijos ar naudojamų prietaisų. Pati kalba, kultūros ženklai – tai jau Antrasis, įvardytasis, pasaulis, Orbis Secundus, kaip pasakytų J. L. Borgesas, šiek tiek atplyšęs nuo Orbis Primus, kuris visada čia ir dabar, kurį patiriame pojūčiais, bet apie kurį sunku ką nors pasakyti. Šis Antrasis pasaulis dažnai mums taip pat nejuntamas, esantis tarsi savaime. Danties skausmas išsklaidyti jo regimybės negali, jis tik patvirtina jo „realumą“. Tačiau šiame Orbis Secundus ir vyksta visas mūsų gyvenimas: įvardijami daiktai bei jų santykiai, prisiimami religiniai ir politiniai įsitikinimai, tarpsta mokslas ir kultūra.
Poezija, daugumos supratimu, yra „pakylėta nuo žemės“, taigi atplyšusi ir nuo Orbis Secundus. Tai tam tikra prasme ir, reikia pripažinti, daugeliu atvejų – Orbis Tertius reiškinys. Tačiau gera poezija, kaip ir kiti menai, esti nematomais saitais susijusi su pojūčių tapomu Pirmuoju pasauliu. Ar gali poezija mus bent akimirką sugrąžinti į kokį nors tikresnį gyvenimą? Ar tai jos misija? Ar tai ji daro savaime, ar mėgina daryti sąmoningai? O gal tai daugiau filosofijos bei religijų prerogatyva? Jau keli tūkstantmečiai įvairių religinių praktikų mokytojai bando mums įsiūlyti „tikruosius“ gyvenimus šiapus ir anapus. Vieni tai daro nuoširdžiai, kiti ne, o mes jais sekdami dažniausiai atsiduriame tik kitame sapne.
Mūsų gyvenimas vis labiau virtualėja. Šiuolaikinės informacinės technologijos nesunkiai kuria kokias tik nori regimybes, kurios nesulaikomai braunasi į mūsų visų gyvenimus. Televizijos mėgaujasi įvairiausiais realybės šou, į viešąją kultūrinę erdvę tarsi įsprausdamos nepagražintą kasdienį nepraustaburnių bendravimą. Tradicinę kultūrą iš sąmonės stumia realybės klastotojų kuriama globali muilo opera. Nesu tikras, ar J. L. Borgesas ją priimtų į savo Orbis Tertius, kurio tikrovė, pasak jo, buvo kuriama kur kas intelektualiau, nors ir radikaliau. Tikrovės klastotės – tai ne vien tik laisvalaikio žaidimai. Tai prekės ir pinigai, politika ir ekonomika, švietimas ir kultūra, tai žmonių likimai tiek, kiek tuo patikima. Koks vaidmuo šioje operoje tenka poetams? Be abejo, nežymus. Bet kaip jie patys tą vaidmenį įsivaizduoja? Ar jie taip pat klastoja tikrovę, ar savo klyksmais bando sugriauti šių fiktyvių jerichonų sienas?

Tradicinė Druskininkų ir Vilniaus programa šiek tiek keisis. Kaip visada įvyks du poezijos vakarai, per metus išėjusių knygų pristatymas, kurio metu paminėsime Rimą Buroką, pristatydami jo poezijos rinktinę, užsienio svečių ir festivalio laureatų kūrybos skaitymai Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje bei vakaras Užupio kavinėje. Jaunųjų poezijos skaitymai vyks penktadienio naktį „Širdelėje“. Bandysime juos surengti kaip realybės šou, kur vienoje pusėje atsidurs mūsų jaunieji poetai, kitoje – likusi auditorija, „Vieno eilėraščio nakties“ principu siunčianti savo eiles į eterį jauniesiems poetams. Abi grupės bus sujungtos televizijos tiltu ir abi įsivaizduos esančios „tikrovėje“ ir stebinčios realybės šou. Pageidautina, kad kiekvienas dalyvis turėtų po vieną neilgą eilėraštį, nes gali būti pašauktas skaityti kiekvieną akimirką.
Šeštadienio rytą „Dainavos“ kieme, minėdami Sąjūdžio 20-metį ir sovietų kariuomenės išvedimo 15 metų sukaktį, pamėginsime atgaivinti „Šėpos teatrą“, kuriam tekstą turės parašyti festivalyje dalyvaujantys poetai. Vykdydami bendrą projektą su „Lietuviškomis knygomis“ ir Velso organizacija „Literature Across Frontiers“ suteiksime sąlygas penkiems Europos ir penkiems lietuvių poetams versti vieni kitų kūrybą į savo kalbas. Jų darbus pristatysime šeštadienio 16 valandos skaitymuose. Baigiamųjų naktinių skaitymų metu vyks karnavalas, todėl visus dalyvius prašome atvykti su kaukėmis.
Numatomi tokie anoniminiai konkursai: vieno eilėraščio; „Kito eilėraščio“ ir nerimtasis – parodijos. „Kito eilėraščio“ konkursui siūlome pristatyti po vieną kūrinį, parašytą kurio nors kito poeto stiliumi ir pasirašytą to poeto vardu. Vertinama bus dviem aspektais: kiek eilėraštis atitinka mėgdžiojamo autoriaus stilių ir kiek jis yra apskritai eilėraštis. Tiesioginiai perdirbiniai nebus vertinami. Parodijos konkursui siūlome pristatyti nepasirašytą tradicinę bet kokio autoriaus eilėraščio parodiją.
Dalyvių sąrašą sudarinėja Donaldas Kajokas, Antanas A. Jonynas ir Antanas Šimkus. Jaunuosius rikiuoja Agnė Žagrakalytė. Pirmiausia kviesime poetus, šiais metais išleidusius knygas, paskelbusius reikšmingų publikacijų arba aktyviai dalyvaujančius PDR renginiuose. Bus renkamas ir dalyvio mokestis – 20 litų. Deja, mokesčių ir mirties neišvengia niekas, net peršokusieji į Antrąjį gyvenimą.

Kornelijus Platelis


Programa

Spalio 2 d. ketvirtadienis

Užsienio svečių atvykimas į Vilnių.
17.30 Užsienio svečių išvykimas į Druskininkus. LRS būstinė, Vilnius, K.Sirvydo 6..


Spalio 3 d.
penktadienis

8.30 – dalyvių išvykimas iš Vilniaus, nuo LRS būstinės, K. Sirvydo 6.
11.00 – dalyvių registracija. „Dainavos“ centro, mažoji salė, Druskininkai,  Maironio g. 16.
13.00 – poezijos pamokos Ryto gimnazijoje ir Atgimimo vidurinėse mokyklose.
13.30 – PDR vėliavos pakėlimas, festivalio atidarymas. Diskusija: „Poezija:  pasivaikščiojimai po Orbis Tertius ar žingsniai link realybės?“ „Dainava“,  didžioji salė.
16.00 – kavos pertrauka.
16.30 – diskusijos tęsinys. „Dainava“, didžioji salė.
19.00 – poezijos vakaras ir poetų rankraščių aukcionas. „Dainava“, didžioji salė.
21.00 – du realybės šou už vieno kainą: „Jaunųjų poezijos skaitymai“ ir „Vieno eilėraščio naktis“. Kavinė „Širdelė“.


Spalio 4 d.
šeštadienis

11.00 – poetinė akcija „Dainavos“ kieme: „Šėpos teatras“.
14.00 – per metus išleistų knygų pristatymas. Veda Virginijus Gasiliūnas. „Dainava“, didžioji salė. Bibliotekoje veiks knygų paroda, leidyklos prekiaus savo leidiniais.
16.00 – vertėjų dirbtuvių kūrybos pristatymas. Veda Alexandra Büchler ir Aušrinė Jonikaitė. „Dainavos“ centro didžioji salė.
19.00 – iškilmingas baigiamasis poezijos vakaras. Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijos  įteikimas. Konkursų laureatų apdovanojimas. „Dainavos“ didžioji salė.
21.00 – naktiniai skaitymai ir vaidinimai: „Kitas veidas“. „Dainavos“ centro restoranas „Nakviša“.


Spalio 5 d.
sekmadienis

12.00 Dalyvių išvykimas į Vilnių.
18.00  PDR svečių bei laureatų poezijos vakaras. Šv. Kotrynos bažnyčia. Vilnius, Vilniaus g. 30.

Spalio 6 d. pirmadienis

17.00 Pofestivaliniai poezijos skaitymai Užupio kavinėje. Veda Antanas A. Jonynas. Užupio Respublika.


Anoniminiai konkursai:

Vieno eilėraščio;
„Kito“ eilėraščio;
eilėraščio parodijos.

PDR ekspertų taryba:

Kornelijus Platelis (pirmininkas), Antanas A. Jonynas (pavaduotojas), Andrius Mosiejus (iždininkas), Gerardo Beltrán (Meksika), Gintaras Bleizgys, Vladas Braziūnas, Erika Drungytė, Leszek Engelking (Lenkija), Antanas Gailius, Sigitas Geda, Liudvikas Jakimavičius, Donaldas Kajokas, Laurynas Katkus, Kerry Shawn Keys, Liana Ruokytė, Zenonas Streikus, Marijus Šidlauskas, Ričardas Šileika, Antanas Šimkus, Alvydas Šlepikas, Jonas Zdanys, Agnė Žagrakalytė.

Rengėjai:

Asociacija „Poetinis Druskininkų ruduo”, Lietuvių P.E.N centras, Centras „Dainava”

Rėmėjai:

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; „Airijos kultūra“, Airijos literatūros mainai; Austrijos ambasada Vilniuje; Ispanijos Karalystės užsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerija; Ispanijos Karalystės ambasada Vilniuje; Lenkų institutas Vilniuje; „Lietuviškos knygos“; „Literatūra be sienų“; San Francisko valstybinis universitetas; AB „Alita”; Centras „Dainava”; Druskininkų savivaldybė; savaitraštis „Literatūra ir menas”; UAB „Tobis“; Iį „Drusva”; UAB Druskininkų Rasa.  

 
PDR '2001 | PDR '2002 | PDR '2003 | PDR '2004 | PDR '2005 | PDR '2006 | PDR '2007 | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall