Ž I N I Ų    I N F O R M A T I K A
K N O W L E D G E    I N F O R M A T I C S

Saulius Norvaišas. Norvegijos fiorduose Doc. Dr. Saulius NORVAIŠAS
saulius.norvaisas@vac.lt
tel. 8-687 25765

© Visos teisės saugomosAukštojo mokslo uždavinys - ugdyti išsilavinusią, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę ir visuomenę, kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias bei kultūros vertybes, įtvirtinti nacionalinės kultūros savitumą. Kaip esminė šalies ateities dvasinio ir materialiojo klestėjimo sąlyga, aukštasis mokslas studijomis, moksliniais tyrimais ar menine kūryba skatina naujų žinių ir kultūros vertybių kūrimą.

Ateities seminarai

2006-04-12 (trečiadienis) 7:00-8:00
Informacinės technologijos ir studijų proveržio kryptys
Dr. Vitalijus Denisovas (Klaipėdos  universitetas)

2006 m. PAVASARIO SEMESTRAS

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS


Magistrų baigiamųjų darbų temų sąrašas


IT viešajame administravime [Mokymo teminė programa]
Dieninės studijos
Neakivaizdinės studijos
 • MAmd05-01
 • MTAmd05-01
 • VAmd05-01
 • SAmd05-01
 • EVAmd05-01
 • SVAmd05-01
 • EVAmn05
 • MAmn05
 • MTAmn05
 • SVAmn05
 • VAmn05-01, 02
 • SAmn05
 • Neakivaizdinės studijos: Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas
  Informacinė visuomenė ir elektroninė valdžia
 • Klaipėdos grupė


 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
  GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS


 • Sistemų dinamika ir genetiniai algoritmai

 • LIVADIS
  LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS


  Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas analizuojant problemas ir priimant sprendimus Tikslas:
  Sudarius žaidybinę situaciją, naudojant sujungtus į tinklą kompiuterius (IKT), ugdyti efektyvaus darbo įgūdžius, mokyti analizuoti problemines situacijas, kurti projektus ir priimti sprendimus.
  Pagrindinės temos:
  o IKT naudojimas žinių vadyboje, sprendžiant organizacijos veiklos uždavinius
  o Imitavimas analizuojant ir planuojant strategijas. Kompiuterinės imitavimo priemonės
  o Imitacinių modelių pavyzdžiai ir jų nagrinėjimas (World5 ir kt.)
  o IKT naudojimas sujungtos į tinklą organizacijos darbe. Sujungto į tinklą darbo programinė įranga
  o Grupinio darbo kompiuterių tinkle metodas, sprendžiant organizacijos uždavinius
  o Grupės žinių sintezė ir imitacinis modeliavimas, analizuojant uždavinius ir priimant sprendimus

  Trukmė 16 akad. val., kaina 250 Lt dalyviui.

  STUDIJŲ MEDŽIAGA

  SISTEMŲ DINAMIKOS PRADMENYS
  PASIŪLOS-PAKLAUSOS DINAMINIS MODELIS
  ARCHETIPAI
  UŽDUOTYS
  Užimtumo modelis
  IT efektyvumo modelis
  Miesto modelis ir aprašymas
  Pasaulio dinamikos modelis WORLD5
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
  Powersim paketas (demonstracinė versija)
  : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

  Marius Baliulevičius.
	 Saulėta rudens diena.
   Drobė, akrilas, aliejus. 2000. 89x130 cm.
  © M. Baliulevičius. Saulėta rudens diena. 2000.
  Drobė, akrilas, aliejus. 89x130 cm.

  Panaudota pagal sutartį Nr.KLAS-0308.

  SPAUDA APIE IMITAVIMĄ

  Kompiuteriniai įmonės modeliai
  S. Norvaišas
  www.omni.lt 2006-01-03

  Miesto strategija ir kompiuteris - nauja simbiozė
  S. Norvaišas
  www.omni.lt 2005-12-30

  Lietuvos ateities scenarijai
  S. Norvaišas
  Verslo klasė 2003 m. Nr.10(19) Gruodis, 8-11 psl.

  Išrinkti Lietuvos ateities scenarijai (darbo pristatymas)
  Verslo Žinios 2002 m. vasario 20 d.

  Kompiuteriniai pagalbininkai
  Vytautas V. Žeimantas
  Verslo Žinios 2000 m. birželio 13 d.

  Verslo imitatorių privalumai
  Saulius Norvaišas (neredaguota versija)
  Verslo Žinios 1998 m. birželio 10 d.

  Įmonei – kompiuterinį antrininką
  Vytautas V. Žeimantas
  Verslo Žinios 2000 m. gegužės 30 d.

  Modernių ekonomikos prognozavimo idėjų
  įgyvendinimo Lietuvoje galimybės

  Pranešimas, darytas Vilniaus m. ir apskrities verslininkų darbdavių kofederacijoje 2001 m. kovo 15 d.

  ARCHYVAI:   2005 m. RUDENS SEMESTRAS

  MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
  EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS

  Dieninės studijos: IT teisėje
  Informatikos teisės grupė ITmd05-01

  Neakivaizdinės studijos: IT teisėje
  Informatikos teisės grupė ITmn5-01


  VILNIAUS UNIVERSITETAS
  MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

  Projektų imitavimo metodai


  ARCHYVAI:   2005 m. PAVASARIO SEMESTRAS

  MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (iki 2005 m. - LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS)
  VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETAS


  Dieninės studijos: IT viešajame administravime

  Neakivaizdinės studijos: IT viešajame administravime

  Neakivaizdinės bakalauro studijos 2005 rudens semestras: Informacinės valdymo technologijos

  Dėstytojo Mykolo Okulič-Kazarino svetainė: statistika.svs.lt


  VILNIAUS UNIVERSITETAS
  MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS


  Projektų imitavimo metodai

  KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
  GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS


  Sistemų dinamika ir genetiniai algoritmai

  ARCHYVAI:   2004 m. RUDENS SEMESTRAS

  M. ROMERIO UNIVERSITETAS (LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS)
  VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETAS


  VSEmn4-01 ::: IT viešajame administravime                  VSEmn4-02 ::: IT viešajame administravime               
  IVTbn4-03    ::: Teisė ir valdymas (730-737)          
  VSEmd4-01 ::: IT viešajame sektoriuje        
  ITmn4-01     ::: IT teisėje            
  ITmd4-01     ::: IT teisėje           

  Nenuosekliosios studijos (Kvalifikacijos kėlimo centras)        
       
  Viešasis administravimas ::: IT viešajame administravime        
  Savivaldos institucijų administravimas ::: IT viešajame administravime      


  VILNIAUS UNIVERSITETAS
  MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS


  Projektų imitavimo metodai        

  ARCHYVAI:   2004 m. PAVASARIO SEMESTRAS

  M. ROMERIO UNIVERSITETAS (LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS)
  VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETAS  M5N-2004P-ITVA ::: Viešasis administravimas (553)    
  M5N-2004P-ITVA ::: Viešasis administravimas (554)    
  M5N-2004P-ITVA ::: Mokesčių administravimas (556, 559)    
  M5N-2004P-ITVA ::: Muitinių administravimas (557)   
  M5N-2004P-ITVA ::: Savivaldos institucijų administravimas (550, 560)    
  M5N-2004P-ITVA ::: E.valdžios administravimas (858)    
  Papildoma grupė
  M5D-2004P-ITVA ::: Muitinių administravimas (651)
  M5D-2004P-ITVA ::: Savivaldos institucijų administravimas (859)

  M5D-2004P-ITVA ::: Viešasis administravimas (551)
  M5D-2004P-ITVA ::: Mokesčių administravimas (550)
  M5D-2004P-ITVA ::: E.valdžios administravimas (857)
  M5D-2004P-ITT ::: Informatikos teisė (259)
  M5N-2004P-ITT ::: Informatikos teisė (758)


  VILNIAUS UNIVERSITETAS
  MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

  Projektų imitavimo metodai

         

  Doktorantai
  [ BEATA BERESNEVA ]

  KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
  GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS

  Sistemų dinamika ir genetiniai algoritmai
         

  ARCHYVAI:   2003 m. RUDENS SEMESTRAS

  M. RIOMERIO UNIVERSITETAS (LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS)
  VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETAS

  M5D-2003R-ITVS ::: Viešojo sektoriaus ekonomika.
  M5N-2003R-ITVS ::: Viešojo sektoriaus ekonomika.
  B3N-2003R-IVT ::: Teisė ir valdymas.
  B3V-2003R-IVT ::: Teisė ir valdymas.

  Magistrantai    Gynimas 2004-02-11
  [ VALDAS MALŪKAS ] Įvertinimas - 9 (l. gerai)
  [ LIGITA KAULINYTĖ ] Įvertinimas - 8 (gerai)

  VILNIAUS UNIVERSITETAS
  MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

  Projektų imitavimo metodai. Įvadas.  [ STUDENTŲ SĄRAŠAS ] : : : : :
  Projektų imitavimo metodai. Modeliai.  [ STUDENTŲ SĄRAŠAS ] : : : : :

  ARCHYVAI:   2003 m. PAVASARIO SEMESTRAS

  M. RIOMERIO UNIVERSITETAS (LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS)
  VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETAS


  Dieninis skyrius
  Viešojo administravimo magistrantūra : : : : :
  [ STUDENTŲ SĄRAŠAS ] : : : : :
  [ Užduotis: Priežastinių ryšių diagrama ]

  Informatikos teisės magistrantūra : : : : : [ STUDENTŲ SĄRAŠAS ]

  Neakivaizdinis skyrius
  [ STUDENTŲ SĄRAŠAS ]
  [ PROGRAMA ]
  [ PRAKTINIO DARBO METODINĖS REKOMENDACIJOS ]
  [ EGZAMINŲ KLAUSIMAI ]


  VILNIAUS UNIVERSITETAS
  MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

  [ STUDENTŲ SĄRAŠAS ] : : : : : [ Užduotis: ES Referendumo rezultatų prognozė ]


  KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
  GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS

  [ STUDENTŲ SĄRAŠAS ]


   
  Čia praleistas laikas: