SISTEMŲ DINAMIKOS PRADMENYS

SAULIUS NORVAIŠAS *** VAIDOTAS SRUOGIS

 

 

0. ĮVADAS

I SKYRIUS. PRIEŽASTINIŲ RYŠIŲ DIAGRAMOS

1. PRIEŽASČIŲ IR PASEKMIŲ GRANDINĖS

Priežastys ir pasekmės
Kintamieji ir konstantos
Grafinis priežastinių ryšių vaizdavimas

Ryšio tarp priežasties ir pasekmės pobūdis (teigiamas ir neigiamas)

Sudėtingesnės priežastinių ryšių grandinės

2. PAPRASTOS KILPOS

Grįžtamasis ryšys, arba kilpa
Teigiama ir neigiama kilpa

3. SUDĖTINGESNĖS KILPOS

Sudėtingesnės viengubos kilpos
Vertikalios rodyklės: pagalba nustatant kilpos ženklą
Išvados apie teigiamos kilpos elgseną
Išvados apie neigiamos kilpos elgseną
Sistemos su daugiau kaip viena priežastine kilpa
Kilpos dominavimas
Iðoriniai poveikiai
Sudėtingesnės kilpos elgsenos apibendrinimas
Neteisingi arba abejotini priežastiniai ryšiai

II SKYRIUS. SISTMA IR JOS MODELIS

4. SISTEMA IR MODELIS

Sistemos apibrėžimas
Sistema ir modelis

Struktūros ir elgsenos modeliavimas

Apmokymas naudojant modelius
Prognozės, planavimas ir pasekmių analizė
Analizė ir sintezė

Modelių rūšys

5. PERĖJIMAS NUO SISTEMOS PRIE MODELIO

Sistemos dalys
Sistemų kitimas (dinamika)
Sistemos struktūra: talpos
ir srautai

Sistemos elgsenos imitavimas

III SKYRIUS. IMITAVIMO PAGRINDAI

6. GRAFINIS INTEGRAVIMAS

7. ARCHETIPAI

Kodėl reikalingi archetipai
Riboto augimo (Ribotos sėkmės) archetipas
Eskalacijos archetipas
Naštos permetimo archetipas
Smunkančių siekių archetipas
Žlungančių pataisų (Gaisrų gesinimo) archetipas
Augimo ir nepakankamo jo skatinimo (investicijų) archetipas
Sėkmės laimingajam archetipas
Bendruomenės tragedijos archetipas

8. SUSIPAŽINKITE - POWERSIM CONSTRUCTOR

Programos langas ir darbinis langas
Powersim Constructor pagrindinis meniu
Dokumento išsaugojimas ir iškvietimas

Priedas. Sistemų dinamikos kursas