8. SUSIPAŽINKITE - Powersim Constructor
Programos langas ir darbinis langas
Powersim Constructor pagrindinis meniu
Dokumento išsaugojimas ir iškvietimas
 


Kompiuterinė realių sistemų modelių elgsenos imitacija - tai svarbus metodas studijuojant sudėtingas dinamiškas sistemas. Pastaraisias metais buvo sukurta nemažai kompiuterinių priemonių, supaprastinančių dinaminių modelių analizę. Viena iš sėkmingiausių ir greičiausiai plintančių programų - Powersim Constructor. Tai efektyvi ir patogi taikomoji programa, skirta būtent sistemų dinamikos modelių sudarymui.

Powersim Constructor turi nemažai įvairių priemonių, leidžiančių atlikti įdomius eksperimentus su turimais matematiniais modeliais. Mokydamiesi sistemų dinamikos mes stengsimės teorines žinias iliustruoti praktiniais uždaviniais. Toliau paaiškinsime, kaip pasinaudoti šia kompiuterine programa tiek įsisavinant medžiagą, tiek ir sprendžiant realius uždavinius.

VIRŠUS

 

 

Čia pateikiame tik pačias būtiniausias žinias, reikalingas pradedant dirbti su Powersim Constructor programa. Toliau šioje knygoje bus nuosekliai paaiškintos ir kitos programos galimybės bei ypatybės. Knygos gale pateikiame pagrindinių meniu santrauką.

Powersim Constructor programa iškviečiama taip pat, kaip ir kitos Windows terpės programos. Galite du kartus spustelėti Powersim Constructor piktogramą pele darbinėje Windows terpės srityje. Jei piktogramos ten nerasite, pabandykite pele spustelėti Start klavišą, esantį apatiniame kairiąjame ekrano kampe, ir programų sąraše paieškokite Powersim grupės. Pasirinkite ją, o atsiradus iškrentančiajam langui pasirinkite Powersim Constructor.

 

 

 

Programos langas ir darbinis langas

 

 

 

Powersim Constructor programos langas labai panašus į daugelio kitų Windows terpės programų. Po antraštės sritimi yra pagrindinis meniu su pagrindinėmis komandomis, sirtomis modelių sukūrimui, peržiūrai ir tobulinimui bei jų elgsenos kompiuterinei imitacijai. Dalį pagrindinių komandų galime iškviesti pasinaudodami komandinių mygtukų sritimi, esančia po pagrindiniu programos meniu. Norint iškviesti reikiamą komandą, pakanka spustelėti pele atitinkamą mygtuką.

Dar žemiau išdėstyti įrankių mygtukai. Įrankiai sudarant modelį taip pat pasirenkami pele spustelint atitinkamą mygtuką.

Sistemų dinamikos modelis sudaromas ir tobulinamas darbiniame programos lange. Vienu metu gali būti atidaryti keli darbiniai langai. Powersim Constructor programos langai gali būti stumdomi, mažinami ir didinami panašiai kaip ir kitose Windows terpės programose.

 

 

 

Powersim Constructor pagrindinis meniu

 

 

 

Powersim Constructor naudoja tokią pačią meniu sistemą, kaip ir kitos Windows terpės programos. Čia trumpai aptarsime pirmąją File (byla) komandą.

 

 

 

New

(Naujas dokumentas)

Sukuria naują dokumentą, o tuo pačiu ir naują darbinį langą, kuriame sudaromas modelis.

 

Open

(Atidaryti, Iškviesti)

Iškviečia jau egzistuojantį Powersim Constructor dokumentą.

Close

(Uždaryti)

Uždaro visus aktyvaus dokumento langus. Jei modelis buvo pakeistas, programa apie tai įspės ir pasiteiraus, ar norite išsaugoti modelį su įvestais pakeitimais. Pamatysite pranešimą - "Save changes to...?" ("Ar išsaugoti pakeitimus byloje...?)

Save

(Išsaugoti)

Išsaugo aktyvų dokumentą išlaikant senąjį jo pavadinimą. Ankstesnioji dokumento versija bus saugoma tuo pačiu pavadinimu, tačiau turės .BAK išplėtimą.

Save As

(Išsaugoti nauju pavadinimu)

Pavadina ir išsaugo aktyvų dokumentą.

Page Setup

(Puslapio parinkimas)

Parenka puslapio, kuriame bus spausdinamas dokumentas, išmatavimus ir kitas savybes.

Print

(Spausdinti)

Spausdina aktyvų dokumentą.

Print Setup

(Spausdinimo parinkimas)

Parenka spausdintuvo ypatybes.

Properties

(Dokumento ypatybės)

Atveria dialoginį langą, kuriame parodomos aktyvaus dokumento ypatybės. Galite pakeisti modelio "vizitinę" kortelę, įrašydami pilną modelio pavadinimą, autoriaus vardą, o taip pat ir trumpą dokumento turinio ar paskirties aprašą.

Exit

(Išeiti iš programos)

Sustabdomas Powersim Constructor programos darbas ir uždaromi visi jos langai.

 

 

Paskutinė skiltis File (byla) meniu - tai sąrašas keturių pastaruoju metu iškviestų dokumentų. Iškviesti tokį dokumentą galima spustelėjus dokumento pavadinimą pele.

VIRŠUS

 

 

Pačias svarbiausias komandas (New (Naujas dokumentas), Open (Atidaryti, Iškviesti), Save (Išsaugoti)) galite rasti komandų mygtukų juostoje, išsidėsčiusioje iškart po pagrindiniu programos meniu. Komandą New (Naujas dokumentas) atitinka pirmasis komandinis mygtukas, ant kurio pavaizduotas baltas popieriaus lapas, Open (Atidaryti, Iškviesti) atitinka antrasis mygtukas su geltonu atverčiamu segtuvu, Save (Išsaugoti) atitinka trečiasis mygtukas, vaizduojantis diskelį.

 

 

 

Dokumento išsaugojimas ir iškvietimas

 

 

 

Jei pasirinksite Save As (Išsaugoti nauju pavadinimu) komandą iš File meniu, kompiuterio ekrane išvysite dialoginį langą. Naująjį dokumento pavadinimą įveskite File Name (Bylos vardas) lauke. Programa pati pridės bylos pavadinimo išplėtimą .SIM. Įvedę dokumento pavadinimą spustelkite Ok mygtuką. Kompiuterio ekrane atsiras naujas dialoginis langas - Properties (Ypatybės). Šiame lange rasite informaciją apie bylos pavadinimą ir vietą, kurioje byla bus įrašyta, taip pat galite įvesti pilną dokumento pavadinimą. Pavadinimą reiktų įvesti Title (Dokumento pavadinimas) lauke. Laukas Author (Autorius) skirtas modelio sudarytojo vardui ar inicialams, o Description (Aprašymas) laukas jums ir ateityje primins, kokiu tikslu buvo sukurtas dokumentas.

 

 

 

Priminsime, kad nuo pat pirmų žingsnių dirbant su asmeniniais kompiuteriais ir įvairia programine įranga labai svarbu formuoti mokinių darbo dokumentavimo įgūdžius. Šie įgūdžiai ypač reikalingi mokiniams dirbant grupėje.

 

 

 

Praktinė užduotis

VIRŠUS

 

 

Iškvieskite Powersim Constructor programą. Pasinaudodami Open (Atidaryti, Iškviesti) komanda, esančia File (byla) meniu, iškvieskite dokumentą, esantį Powersim kataloge esančiame SD Projektas segtuve.

Baigę darbą išsaugokite dokumentą nauju vardu. Tuo tikslu pasinaudokite Save As (Išsaugoti nauju pavadinimu) komanda.